Grip kwijt op je project -

Hoeveel grip heb je eigenlijk op jouw projecten? In dit blog geef ik je inzichten op welk aspect jij 100% grip hebt, zodat je dit bewust kunt toepassen.

Als projectmanager denk je regelmatig: “Tegenslagen horen er gewoon bij als je maatschappelijke projecten doet. Daar verander je niets aan. Als je daar niet tegen kan, kan je beter een ander vak kiezen”.

Het lijkt logisch dat je dit denkt, want op de wereld die jouw project van buiten beïnvloedt heb je nou eenmaal geen grip.

Toch geloof ik dat je meer grip hebt dan je nu denkt.

Het is lastig om anderen te beïnvloeden en te sturen. Die ervaring heb je ongetwijfeld ook. Natuurlijk doen we een poging om dat voor elkaar te krijgen, maar het effect van jouw actie op het gedrag van de ander blijft ongewis. Omdat je invloed nou eenmaal beperkt is.

Voor het gedrag dat je zelf vertoont is dat echter anders. Jij bent als mens in staat om 100% invloed uit te oefenen op je eigen emoties en de bijbehorende gedragingen. Dus waar heb je in je project wel grip op? Inderdaad: op jezelf.

Vandaar dat een van de onderdelen van de P8® Aanpak ‘Projectleider’ is. Want door je als projectleider anders op te stellen en te gedragen is de kans vele malen groter dat jouw buitenwereld ook anders gaat reageren. En dat anderen gaan doen wat je graag wil dat ze doen.

Dus als je je project wilt laten slagen, verleg je focus dan naar jezelf.

Meer lezen?

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Onder blog staan al mijn artikelen. Of je kan je gegevens hieronder achterlaten, dan stuur ik je eens per 2 tot 4 weken een update met daarin mijn nieuwste blogartikelen. Voel je vrij om mijn updates eens uit te proberen (je hebt je namelijk zo weer afgemeld).

dit veld niet invullen s.v.p.

We zullen in geen geval jouw gegevens doorgeven aan anderen.

dit veld niet invullen s.v.p.