De belangrijkste projectmanagement-tool? Dat ben jij zelf! -

Als projectmanager ervaar je vaak dat je weinig grip hebt, omdat externe factoren je project beïnvloeden. Bewoners die je betrekt hebben inbreng, er zijn samenwerkingspartners die uit de kruiwagen springen op het moment dat het jou niet uitkomt of er is een opdrachtgever die plots iets anders wil. Dat maakt projecten complex om te realiseren.

Nieuwe oplossingen

Van jou als projectmanagers wordt daarnaast steeds vaker verwacht dat je nieuwe oplossingen bedenkt, omdat oude aanpakken niet meer voldoen. Het vormgeven van energietransities samen met bewoners, de recente roep om weer te gaan werken in achterstandswijken met een wijkgerichte aanpak, oplossingen voor zorgkosten die de pan uitrijzen of de zoektocht naar de inzet van medebewoners als vangnet voor kwetsbare bewoners, zijn daar voorbeelden van. Je zoekt voor deze vraagstukken naar oplossingen die niemand nog niet kent. Jij dus ook niet.

In deze complexe context die ook nog eens vraagt om een vernieuwende aanpak wordt jouw bijdrage als projectmanager steeds belangrijker voor het laten slagen van je project. Dat heeft niks te maken met borstklopperij of ‘zie mij eens belangrijk zijn als projectmanager’. Integendeel: als je er met die houding in staat, zal niemand voor je rennen en kom je niet ver. Je hebt immers alle projectteamleden nodig om je resultaten te kunnen behalen.

Waarom jouw rol als projectmanagers bepaalt of je project lukt

Waar het wel om gaat is dat de wijze waarop jij jouw rol als projectmanager invult, het verschil kan maken tussen een project dat lukt of een project dat niet lukt. Er zijn drie oorzaken die verklaren waarom dat zo is.

Andere mensen kun je lastig veranderen. Die ervaring heb je ongetwijfeld ook. Natuurlijk doen we een poging om dat voor elkaar te krijgen, maar het effect van jouw actie op het gedrag van de ander blijft ongewis. Je invloed op die andere is nou eenmaal beperkt. Voor het gedrag dat je zelf vertoont is dat anders. Jij bent als mens in staat om 100% invloed uit te oefenen op je eigen emoties en de bijbehorende gedragingen. Door je als projectleider anders op te stellen en te gedragen is de kans vele malen groter dat jouw buitenwereld anders gaat reageren. En dat anderen hierdoor gaan doen wat je graag wilt dat ze doen. Dat is de eerste reden waarom jij als projectmanager een wereld van verschil kan maken binnen je project.

De tweede reden heeft te maken met het energieniveau binnen je project. Energie is alles. Je kent het wel: als je op een probleem stuit na een lange werkweek valt dat soms rauw op de dak en zie je de oplossing niet. Krijg je diezelfde vraag aan het begin van deze week, dan los je het zo op. Daarbij komt dat je het energieniveau van een groep zelf kunt beïnvloeden. Als je vol enthousiasme een verhaal vertelt, worden anderen ook enthousiast. Als je er met twijfels instaat, kun je er de klok op gelijk zetten dat je team ook gaat twijfelen. Dus als jij in staat bent om je eigen twijfels en onzekerheid om te zetten in vertrouwen, heeft dat een krachtig positief effect op hoe jouw team de situatie beleeft. De hoogte van jouw energieniveau is daarmee een factor waarmee je het resultaat in je project kan beïnvloeden.

De derde reden heeft te maken met het feit, dat je team iets anders moet gaan doen dan wat ze gewend zijn, als je nieuwe oplossingen wilt ontwikkelen. Dat betekent dat je aan je team vraagt om open te staan voor een nieuwe aanpak en de route buiten de comfortzone te gaan bewandelen. Ik voel dan direct spanning in mijn buik als ik dat zo opschrijf. Voor jouw team zal dat niet anders zijn. Misschien zijn er zelfs een aantal mensen die direct de hakken in het zand zetten. Jouw vermogen om die weerstand te kunnen zien als iets menselijks en hen persoonlijk aan te moedigen om die stappen toch te gaan zetten die nieuw voor ze zijn, is wat ze nodig hebben. Ook hier is jouw inzet nodig om je team te laten vliegen.

De belangrijkste projectmanagement-tool ben jij zelf

Je ziet dus dat de manier waarop jij in je project staat, hoe jij je als projectmanager voelt en hoe jij je gedraagt van grote invloed zijn op het functioneren van je team en de andere mensen waar je mee samenwerkt. Dat maakt dat jij als projectmanager de belangrijkste projectmanagement-tool bent die er is en Projectleider met recht een bouwsteen is binnen de P8® Projectaanpak.

Meer lezen?

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Onder blog staan al mijn artikelen. Of je kan je gegevens hieronder achterlaten, dan stuur ik je eens per 2 tot 4 weken een update met daarin mijn nieuwste blogartikelen. Voel je vrij om mijn updates eens uit te proberen (je hebt je namelijk zo weer afgemeld).

dit veld niet invullen s.v.p.

We zullen in geen geval jouw gegevens doorgeven aan anderen.

dit veld niet invullen s.v.p.